TRƯỜNG THPT LONG CANG

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án            : Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Cang
    • Chủ đầu tư          : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước
    • Địa điểm              : Xã Long Cang, huyện Cần Đước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *