HỘI TRƯỜNG THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án      : Hội trường thị xã Kiến Tường
    • Chủ đầu tư    : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường
    • Địa điểm        : Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *