GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực: Xây dựng niềm tin dựa trên sự công bằng, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.
  • Chất lượng: Luôn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về chất lượng và tiến độ công trình.
  • Tận tâm: Luôn làm việc với sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.
  • Cầu tiến: Mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề, công ty luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết năng lực.
  • Trách nhiệm: Phân rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận, phòng ban, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng đạt được hiệu quả công việc.