ĐƯỜNG VỀ BIÊN GIỚI GIỒNG KÉT

CHI TIẾT DỰ ÁN:

    • Tên dự án          : Đường về biên giới Giồng Két
    • Chủ đầu tư        : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ
    • Địa điểm            : Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *