ĐƯỜNG BỜ MỒI

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án             : Đường Bờ Mồi (đoạn từ Km0+00 – Km2+500)
    • Chủ đầu tư           : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước
    • Địa điểm               : Huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *