CỬA KHẨU QUỐC TẾ BÌNH HIỆP

 

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án          : Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp
    • Chủ đầu tư        : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thị xã Kiến Tường
    • Địa điểm            : Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *