BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC HOÁ

CHI TIỂT DỰ ÁN

  • Tên dự án             : Bệnh viện Đa khoa Huyện Mộc Hoá
  • Chủ đầu tư           : Uỷ ban Nhân dân huyện Mộc Hoá đại diện là BQLDA Huyện Mộc Hoá
  • Địa điểm               : Xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *