Author Archives: daiachau.admin

HỆ THỐNG CẦU KÊNH MỘC HOÁ – THẠNH HOÁ – ĐỨC HUỆ

CHI TIẾT DỰ ÁN Tên dự án              : Các cầu kênh giao thông nông thôn do ngân hàng Agribank tài trợ. Chủ đầu tư            : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Agribank. Địa điểm              […]

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIẾN TƯỜNG

CHI TIẾT DỰ ÁN Tên dự án           : Trung tâm Thương mại Dịch vụ Kiến Tường Chủ đầu tư         : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thị xã Kiến Tường Địa điểm             : Phường 1, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An