TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỜNG 3

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án            : Trường Mẫu giáo Phường 3
    • Chủ đầu tư          : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thị xã Kiến Tường
    • Địa điểm              : Phường 3, TX. Kiến Tường, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *