HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU KINH TẾ CỬA KHẨU LONG AN

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An (GĐ1)
    • Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình XDCB thị xã Kiến Tường
    • Địa điểm: Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *