ĐƯỜNG SỐ 2 THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

CHI TIẾT DỰ ÁN:

    • Tên dự án        : Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An (Giai đoạn 2) – Gói thầu số 1: Đường số 2
    • Chủ đầu tư      : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thị xã Kiến Tường
    • Địa điểm          : Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *