ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TIẾP

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án             : Nâng cấp đường Nguyễn Văn Tiếp
    • Chủ đầu tư           : Ban QLDA nâng cấp đô thị TP. Tân An
    • Địa điểm               : Tp. Tân An, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *