ĐƯỜNG HUYỆN 19

CHI TIẾT DỰ ÁN

    • Tên dự án              : Đường huyện 19 (Khu vực Rạch Kiến)
    • Chủ đầu tư            : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước
    • Địa điểm                : Huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *