Category Archives: Trang chủ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC HOÁ

CHI TIỂT DỰ ÁN Tên dự án             : Bệnh viện Đa khoa Huyện Mộc Hoá Chủ đầu tư           : Uỷ ban Nhân dân huyện Mộc Hoá đại diện là BQLDA Huyện Mộc Hoá Địa điểm               : Xã Bình Phong Thạnh, […]